piotrson11PL

Dany jest układ równań z niewiadomymi x i y: (2a-1)x-3y=4 ; ax+4y=b wykaż że jeśli ten układ jest nieoznaczony to 11a+3b+12=0

+5 pkt.
Odpowiedz

1 answer

about 1 year ago

Rozważmy dany układ równań:

(2a-1)x - 3y = 4 (1)

ax + 4y = b (2)

Aby układ ten był nieoznaczony, muszą zachodzić dwa warunki:

 • Równania muszą być liniowo zależne.
 • Równania muszą mieć nieskończenie wiele rozwiązań.
 • Zatem, jeśli równania są liniowo zależne, to istnieją takie liczby k i l, że:

  k(2a-1)x - 3ky = 4k (3)

  lx + 4ly = b (4)

  Warto zauważyć, że mnożąc równanie (1) przez 4 oraz dodając je do równania (2) otrzymujemy:

  (2a-1)x - 3y = 4 (1)

  8ax + 16y = 4b (5)

  Następnie mnożąc równanie (1) przez 8 oraz dodając je do równania (5) otrzymujemy:

  (2a-1)x - 3y = 4 (1)

  (16a-8)x + 0y = 4b + 32 (6)

  Jeśli układ jest nieoznaczony, to równania (1) i (6) są liniowo zależne i zachodzi:

  k(2a-1)x - 3ky = 4k (3)

  l(16a-8)x = 4lb + 32l (7)

  Możemy teraz podzielić równanie (7) przez 8, otrzymując:

  l(2a-1)x = lb + 4l (8)

  Ostatecznie, korzystając z warunku (2) dla układu równań i podstawiając (2a-1)x = 3y+4 z równania (1), otrzymujemy:

  l(3y + 4) = lb + 4l (9)

  Jeśli układ jest nieoznaczony, to równanie (9) musi być spełnione dla każdej wartości y. Oznacza to, że lewa strona równania (9) musi być równa stałej, a zatem:

  l * 3 + 4l = 0

  Co daje:

  11l = 0

  A zatem:

  11a + 3b + 12 = 0, co kończy dowód.

  olek

  Newbie Odpowiedzi: 4 0 people got help

  Najnowsze pytania w kategorii Matematyka

  Ładuj więcej