chelle.z

Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa jest równe 120dm (kwadratowych) i jest 4 razy większe od jego pola powierzchni bocznej. Jakie pole ma podstawa tego graniastosłupa? - podaj obliczenia i odpowiedź.

+4 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Matematyka

Ładuj więcej