tusia128

Przedstaw proces zanikania reliktów teunazilzmu od czasów wczesnonowożytnych do początków XX stulecia.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Historia

Ładuj więcej