zlosnica11

Proszę o pomoc! :) 1. Wskaż podobieństwa i różnice w rozumieniu pojęcia obywatel i obywatelstwo przez starożytnych Greków i Rzymian. 2. Przedstaw proces zanikania reliktów feudalizmu od czasów wczesnonowożytnych do początku XX stulecia. Odpowiedz, dlaczego niektóre z nich przetrwały tak długo. 3. Scharakteryzuj relacje panujące między papieżami a cesarzami i królami w średniowiecznej Europie . Wskaż najważniejsze momenty współpracy oraz rywalizacji między nimi

+0 pkt.
Odpowiedz

1 answer

about 4 years ago

Wyobraź sobie że odbywasz podróż,o jakiej zawsze marzyłaś .Opisz w formie dziennika

iwonewer

Newbie Odpowiedzi: 1 0 people got help

Najnowsze pytania w kategorii Historia

Ładuj więcej