martus88

Opisz wiosnę ludów na ziemiach Polskich.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 2

about 6 years ago

Rok 1848 przyniósł kolejną falę ruchów rewolucyjnych w Europie, nazwanych przez historyków Wiosną Ludów. Początkiem była rewolucja w Paryżu, która obaliła monarchię. Król Ludwik Filip uciekł do Anglii, a władzę przejął Rząd Tymczasowy, który ogłosił Francję republiką. Wprowadził powszechne prawo wyborcze do Zgromadzenia Narodowego, a na czele państwa stanął prezydent, wybrany również w powszechnym głosowaniu. Został nim Ludwik Napoleon Bonaparte, bratanek cesarza. Te wydarzenia były hasłem do rewolucyjnych wystąpień w monarchii austriackiej i królestwie pruskim. Masowe działania radykalnych żywiołów w Wiedniu zmusiły cesarza do pozbawienia władzy wszechwładnego kanclerza Metternicha, głównego stróża systemu absolutnego. Na wieść o tych wydarzeniach wybuchły powstania przeciw austriackiemu panowaniu na Węgrzech, w Mediolanie i Wenecji. Kolejne ruchy rewolucyjne objęły Berlin, gdzie po walkach ulicznych między ludnością a wojskiem król Fryderyk Wilhelm IV przyrzekł wprowadzić system parlamentarny

Emilka12345678

Newbie Odpowiedzi: 2 0 people got help
about 6 years ago

Czy wie ktoś jak się dodaje nowe zadanie ?

lilianna2006

Intermediate Odpowiedzi: 90 0 people got help

Najnowsze pytania w kategorii Matematyka

Ładuj więcej