klaudiaaa_0

W domu towarowym "ELENA" w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono niedobór towarów "Z" na wartość w cenie detalicznej (sprzedaży brutto) 15250,- Salda kont przed inwentaryzacją wynosiły: Rachunek bieżący 37000,- Towary 76250 OCE towarów z tytułu marży 12500,- OCE towarów z tytułu podatku VAT 13750,- Marża detaliczna naliczana przy sprzedaży towarów wynosi 25% ceny zakupu netto. Ewidencja towarów jest prowadzona w cenach sprzedaży brutto. Jednostka jest podatnikiem podstawowej stawki podatku VAT. W toku postępowania sądowego ustalono, że: -40% ujawnionego niedoboru to niedobór niezawiniony powstały w wyniku zdarzeń losowych -15% ujawnionego niedoboru to niedobór zawiniony bezsporny -45% ujawnionego niedoboru to niedobór zawiniony sporny Kierownictwo jednostki postanowiło skierować sprawę do sądu przeciw pracownikowi. Opłacone przelewem koszty postępowania sądowego wynosiły 930,- . Sąd prawomocnym wyrokiem zasądził należność wraz z kosztami postępowania sądowego od osoby materialnie odpowiedzialnej na rzecz jednostki. POLECENIA: 1. Otwórz konta. 2. Wymień i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące: a) ujawnionego niedoboru b) rozliczenia niedoboru c) spłaty niedoboru przez pracownika-zaproponuj formę spłaty tego niedoboru.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Inne

Ładuj więcej