materozaur

Przedstaw proces zanikania reliktów feudalizmu od czasów wczesnonowożytnych do początków XX stulecia. Odpowiedz, dlaczego niektóre z nich przetrwały tak długo.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Historia

Ładuj więcej