Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
Język Polski about 1 year ago

4/194 Wybierz jeden z podanych niżej tematów, a następnie przedstaw w punktach argumenty, którymi można się posłużyć do uzasadnienia przyjętej tezy. A."Podróże kształcą". Rozważ tę myśl, powołując się na własne doświadczenia oraz przykłady z życia znanych podróżników. B."Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie." Dowiedź słuszności tego przysłowia, odwołując się do co najmniej dwóch przykładów literackich lub filmowych oraz własnych doświadczeń. C.Czy warto uczyć się języków obcych? Udowodnij swój sąd na podstawie własnych przemyśleń oraz opinii swoich rówieśników.

+0 pkt.
Odpowiedz
Język Polski about 1 year ago

1/192 Zabierz głos w dyskusji na podany temat. Sformułuj pisemnie jeden argument za lub przeciw i rozwiń go w kilku zdaniach. Skorzystaj ze słownictwa w ramce. moim zdaniem - sądzę, że - według mnie - w moim przekonaniu - w mojej ocenie - przypuszczam - wydaje mi się - z całą pewnością - niewątpliwie - stanowczo - oczywiste jest, że A.Czy uczennice gimnazjum mogą się malować? B.Czy rodzice powinni kontrolować prace domowe gimnazjalisty? C.Czy nauczyciel musi bezwzględnie przestrzegać kodeksu ucznia? D.Czy uczeń musi bezwzględnie przestrzegać regulaminu szkoły? E.Czy możliwa jest przyjaźń między dziewczyną i chłopakiem?

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej