4/194 Wybierz jeden z podanych niżej tematów, a następnie przedstaw w punktach argumenty, którymi można się posłużyć do uzasadnienia przyjętej tezy. A."Podróże kształcą". Rozważ tę myśl, powołując się na własne doświadczenia oraz przykłady z życia znanych podróżników. B."Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie." Dowiedź słuszności tego przysłowia, odwołując się do co najmniej dwóch przykładów literackich lub filmowych oraz własnych doświadczeń. C.Czy warto uczyć się języków obcych? Udowodnij swój sąd na podstawie własnych przemyśleń oraz opinii swoich rówieśników.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Język Polski

Ładuj więcej