14/46 W podanych zdaniach wpisz wyrazy łączące zdania podrzędne z nadrzędnymi. -Póty dzban wodę nosi, _________ mu się ucho nie urwie. - ______________ sobie pościelisz, _____się wyśpisz. -Uciekał __________, gdzie pieprz rośnie. -Nie mów "hop", _________ nie przeskoczysz. -"Gotowe stały cugi i podwody, _____ każdego odwieźć do jego gospody". -________ kózka nie skakała, _________ nóżki nie złamała. -__________ kucharek sześć, ________ nie ma co jeść.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Język Polski

Ładuj więcej