nowytoja

Oblicz prędkość chwilową i przyspieszenie chwilowe ciała w poszczególnych chwilach, poruszającego się: a) po prostej wg równania S(t) = t³ + 2t² - 3t [m] t₀ = 0, t₁ = 1s, t₂ = 2s b) wg równania φ = t⁴ - 2t² +1 [rad] t₀ = 0, t₁ = 1s, t₂ = 2s c) po okręgu o promieniu 4m wg równania S(t) = 2t² - 4t [m] t₀ = 0, t₁ = 1s, t₂ = 2s

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Fizyka

Ładuj więcej