Angelika_089

Witam Czy mogłby mi ktos przetlumaczyc tekst? Prezentowana oferta ważna jest do 31.09.2009 lub do wyczerpania zapasów. KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze. Gwarancja Dostawca gwarantuje jakość materiałów i wykonania, w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 4

about 12 years ago

Ijeszcze to: ZAMÓWIENIE nr ………… Szanowni Państwo, Nawiązując do Państwa oferty otrzymanej prosimy o przesłanie nam do dnia ………… towarów wg specyfikacji : Z gory dziekuje :)

Angelika_089

Newbie Odpowiedzi: 2 0 people got help
about 12 years ago

The presented important offer is to 31.09.2009 or to exhaustio of stores. Buyer be obliged to execute in draught the payment of full value of invoice 30 days from date of exposure of invoice, probably it that it was established was on writing differently. One should make in passed on invoice currency payment. Guarantee The tradesman guarantees the quality of materials and realization, in draught 12 months from date of receipt of goods, under condition, that the goods be used and kept practically. It tradesman does not take for resulting results responsibility from inappropriate or discordant from destination applying goods.

agus205

Experienced Odpowiedzi: 258 0 people got help
about 12 years ago

the order of No. ………… Ladies and Gentlemen , Linking to You of offer received we ask about message us till day ………… the goods according to specification :

agus205

Experienced Odpowiedzi: 258 0 people got help
about 12 years ago

The presented important offer is to 31.09.2009 or to exhaustio of stores. KUPUJĄCY be obliged to execute in draught the payment of full value of invoice 30 days from date of exposure of invoice, probably it that it was established was on writing differently. One should make in passed on invoice currency payment. Guarantee The tradesman guarantees the quality of materials and realization, in draught 12 months from date of receipt of goods, under condition, that the goods be used and kept practically. It tradesman does not take for resulting results responsibility from inappropriate or discordant from destination applying goods. proszę...

kolo455

Skillful Odpowiedzi: 145 0 people got help

Najnowsze pytania w kategorii Języki obce

Ładuj więcej