technikum12525

Opisz, jakie skutki ekonomiczne, polityczne i społeczne wywołuje utrzymywanie się wysokiego współczynnika przyrostu naturalnego w krajach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego oraz jakie są konsekwencje utrzymywania się niskich lub ujemnych wartości tego współczynnika w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Geografia

Ładuj więcej