hazanka4

Jakich przeżyć doświadcza człowiek w trakcie poznawania świata i ludzi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, całego utworu innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć 250 słów.

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Język Polski

Ładuj więcej