ScigaczLWG

about 6 years ago Geografia Primary

Pilne potrzebuje pomocy !!! Co rozumiesz pod pojęciem "eksplozja demograficzna".. jakie są jej przyczyny ?

+0 pkt.
Odpowiedz

1 answer

about 6 years ago

Eksplozja demograficzna- określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Przyjmuje się, że o eksplozji demograficznej możemy mówić, gdy przyrost rzeczywisty przekracza 3%, oznacza to podwojenie liczby ludności w ciągu 24 lat, czyli w ciągu jednej generacji. Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest spadek liczby zgonów (wydłużenie czasu trwania życia) ludności, co jest wynikiem poprawy warunków życia, zwłaszcza rozwoju medycyny, przy zachowaniu dotychczasowego wysokiego współczynnika urodzeń. Współcześnie zjawisko charakterystyczne dla krajów mniej rozwiniętych, gdzie dominuje tradycyjny model wielodzietnej rodziny, a jednocześnie poprawienie się poziomu i dostępności świadczeń medycznych, ogranicza liczbę zgonów, zwłaszcza wśród niemowląt i dzieci.

jagodzianka555

Intermediate Odpowiedzi: 78 0 people got help

Najnowsze pytania w kategorii Geografia

Ładuj więcej