minionka12

about 6 years ago Geografia Primary

1.Wypisz obok podanych przejawow funkcji przemyslu odpowiednie litery. Litere E oznacz funkcje ekonomiczna, litere S funkcje soileczna,a litere P-funkcje przestrzenna. a)Współtworzenie PKB b)Przekształcanie srodowiska przyrodniczego c)Tworzenie miejsc pracy d)Kształtowanie struktury zawodowej ludnosci e)Pobudzanie rozwoju innych działow gospodarki f)Zmiana sposobu zagospodarowania terenu 2)Wypisz w odpowiednie rubryki tabeli litery,ktorymi oznaczono opisy obecnych tendecji rozwoju przemyslu w panstwach o ronych poziomie rozwoju gospodarczego. A-deglomeracja przemyslu B-powstanie nowych osrodkow ookregow przemyslowych(glownie surowcowych) C-restrukturyzacja okregow przemyslowych D-dynamiczny rozwoj przemyslu przetworczego dzieki naplywowi inwestycji zagranicznych 1.Kraje wysoko rozwiniete gospodarczo 2.Kraje slabo rozwiniete gospodarczo 3)przyporzadkuj nazwom surowcow mineralnych przykladow produktow do ktorych wytworzenie zostaly uzyte A.rudy zelaza B.rudy miedzi C.ropa naftowa D.gaz ziemny E.srebro 1.akcesoria elektroniczne 2.stal 3.kabel elektryczny 4.włókna i tworzywa sztuczne 5.powłoki chroniace elementy stalowe przed rdzewieniem 6 kauczuk syntetyczny

+0 pkt.
Odpowiedz

Odpowiedzi: 0

Najnowsze pytania w kategorii Geografia

Ładuj więcej